top of page

Het Bestuur van de Klimbim

****bestuur tekst**** VAN OUDE SITE


Informatie
Postadres:
Stichting Speeltuin de Klimbim
t.a.v. Hans van der Horst
Bolksheuvel 11
5583HM Waalre
Informatie kunt u opvragen via ons Contact formulier

Tijdens openingsuren kunt u ons telefonisch bereiken op: 040 8880786

Bestuur Stichting Speeltuin de Klimbim

Stichting de Klimbim heeft besloten een integriteitsbeleid in te voeren, waaronder een gedragscode voor onze vrijwilligers en de daarbij horende VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag). Ook zal er op korte termijn een Vertrouwenspersoon beschikbaar zijn die het bestuur kan adviseren en bijstaan bij afwijkend gedrag. Uiteraard is dit alles bedoeld om het speelplezier in ‘onze’ tuin te waarborgen. Binnen korte termijn zal dit integriteitsbeleid, ter inzage zijn op de website en ook de gegevens van de vertrouwens persoon.


****Gedragscode medewerkers tekst****

Gedragscode medewerkers
Het doel van het bestuur van Stichting De Klimbim is om alle opzichten een veilige speelomgeving onze bezoekers (klein en groot) Te bieden.

Dat betekent dat ons speelvoorziening veilig is en voldoet aan wettelijke richtlijnen, maar dat ook onze medewerkers (allemaal vrijwilligers) over een VOG (Verklaring omtrent gedrag) beschikken maar ook onderstaande gedragscode onderschrijven.

Download hier pdf Gedragscode medewerkers

Dit is een onderdeel van ‘ons’ integriteitsbeleid, wat verankerd is in ons regelement.

De belangrijkste normen en waarden zijn hierin opgenomen en helpen om:
-een veilige speelomgeving
-voor iedereen uit Waalre en omgeving
-laagdrempelig, dwz betaalbaar en er is veel mogelijk -gastvrij en zonder aanziens des persoons, klinkt zwaar maar zo is het wel.

Om ook te voorzien In een contact punt in de vorm van een ‘vertrouwenspersoon” Als onderdeel van dit beleid, zijn wij gesprekken gestart met kandidaten. Als dit rond is zullen wij dit communiceren.

Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen via ons centrale nummer.

Het bestuur van Stichting de Klimbim

Beheerders Klimbim juni 2020.jpg
bottom of page